opc_loader

Kleine Chef en privacy

Kleine Chef respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Kleine Chef zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Klein Chef gebruikt jouw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

  • Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Kleine Chef zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en je artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
  • Als u zich bij Kleine Chef registreert, bewaren wij jouw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij jouw registratie slaan we informatie op zoals jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Kleine Chef verkoopt geen gegevens aan derden
Kleine Chef zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Kleine Chef
Wij waarderen het vertrouwen dat jij in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw gegevens bij Kleine Chef raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer. Heb je het gevoel dat er iets mis gaat, laat het ons weten. Onze contact gegevens staan onderaan deze policy. 


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Kleine Chef gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Kleine Chef geen cookies ontvangt.

 

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Shoptrader. Shoptrader verwerkt persoonsgegevens namens ons en
gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik
van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Shoptrader heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Shoptrader is op grond van onze overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen
doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de
‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of
e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het
verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van shoptrader. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. shoptrader heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw
bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met
derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
MultiSafepay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft
dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Indien je nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy kun je bij Sjoerd  Ruhl  van Kleine Chef terecht. Sjoerd is bereikbaar  per telefoon (06-31796271), per mail (contact@kleinechef.com) of per post (Gildelaan 4, 6095AL Baexem, Nederland).